SohnmezMashal.com
EN

MİSSİYAMIZ

“Sönməz Məşəl” Mədəni Əlaqələr İctimai Birliyi ayrı-ayrı xalqlara məxsus mədəni dəyərlərin qarşılıqlı öyrənilməsi və təbliği vasitəsi ilə müxtəlif xalqlar və millətlər arasında mədəni əlaqələr yaratmaq və onların qarşılıqlı anlaşmasına yardımçı olmaq məqsədilə yaradılmış gəlir götürməyən mədəni əlaqələr ictimai birliyi – qeyri-hökumət təşkilatıdır. Birliyin fəaliyyətinin əsas məqsədi ölkəmizin dünyada gedən qlobal proseslərə qoşulmasına yardımçı olmaqdan ibarətdir.

  • Birlik bu məqsədə çatmaq üçün aşağıdakı vəzifələri həyata keçirir: - Azərbaycan ədəbiyyatının ən yaxşı nümunələrinin əcnəbi dillərə,
  • Azərbaycan ədəbiyyatının ən yaxşı nümunələrinin əcnəbi dillərə, dünya ədəbiyyatının ən qiymətli nümunələrinin Azərbaycan dilinə tərcüməsini təşkil etmək;
  • Bədii tərcümə işinə marağın artırılması məqsədilə ən yaxşı bədii tərcümə nümunələrinin müsabiqəsini təşkil etmək;
  • Cəmiyyətdə gedən demokratik proseslərin beynəlxalq aləmdə təbliğinə nail olmaq;
  • Vətəndaşların müasir demokratik dəyərləri öyrənməsinə kömək etmək;
  • Müxtəlif mədəniyyət tədbirləri keçirməklə millətlər arasında qarşılıqlı anlaşmanın və dostluğun gücləndirilməsi və genişləndirilməsinə yardımçı olmaq ● ● ●XƏBƏRLƏR