EN

«SÖNMƏZ MƏŞƏL» MƏDƏNİ ƏLAQƏLƏR İCTİMAİ BİRLİYİ

“Sönməz Məşəl” Mədəni Əlaqələr İctimai Birliyi ayrı-ayrı xalqlara məxsus mədəni dəyərlərin qarşılıqlı öyrənilməsi və təbliği vasitəsi ilə müxtəlif xalqlar və millətlər arasında mədəni əlaqələr yaratmaq və onların qarşılıqlı anlaşmasına yardımçı olmaq məqsədilə yaradılmış gəlir götürməyən mədəni əlaqələr ictimai birliyi – qeyri-hökumət təşkilatıdır. Birliyin fəaliyyətinin əsas məqsədi ölkəmizin dünyada gedən qlobal proseslərə qoşulmasına yardımçı olmaqdan ibarətdir. Birlik bu məqsədə çatmaq üçün aşağıdakı vəzifələri həyata keçirir:

  • Azərbaycan ədəbiyyatının ən yaxşı nümunələrinin əcnəbi dillərə, dünya ədəbiyyatının ən qiymətli nümunələrinin Azərbaycan dilinə tərcüməsini təşkil etmək;
  • Bədii tərcümə işinə marağın artırılması məqsədilə ən yaxşı bədii tərcümə nümunələrinin müsabiqəsini təşkil etmək;
  • Cəmiyyətdə gedən demokratik proseslərin beynəlxalq aləmdə təbliğinə nail olmaq;
  • Vətəndaşların müasir demokratik dəyərləri öyrənməsinə kömək etmək;
  • Müxtəlif mədəniyyət tədbirləri keçirməklə millətlər arasında qarşılıqlı anlaşmanın və dostluğun gücləndirilməsi və genişləndirilməsinə yardımçı olmaq;
  • Mədəniyyət sahəsində müvafiq müəsisə və təşkilatlar və ayrı-ayrı şəxslər arasında bir-birinin xeyrinə qarşılıqlı faydalı fəaliyyət göstərmək üçün əlaqələri, şəbəkələri inkişaf etdirmək;
  • Azərbaycan mədəniyyətinin və incəsənətinin ən yaxşı nümunələrinin beynəlxalq aləmdə daha çox tanınmasına nail olmaqla Azərbaycan Respublikasının dünya dövlətləri ilə əlaqələrinin genişlənməsinə kömək etmək;

  • Birlik bu vəzifələri həyata keçirmək üçün:
  • Müxtəlif kurslar və seminarlar, görüşlər, konfranslar, xeyriyyə marafonları, digər mədəni-kütləvi tədbirlər keçirir;
  • Xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən təşkilatların onun məqsəd və mənafelərinə zidd olmayan tədbirlərinə qoşulur.