EN

TƏRCÜMƏ MƏŞĞƏLƏLƏRİ

“Sönməz Məşəl” Mədəni Əlaqələr İctimai Birliyi Azərbaycan Dillər Universitetinin Tərcüməşünaslıq və Mədəniyyətlərarası Ünsiyyət üzrə YUNESKO kafedrası ilə birlikdə ADU-nun YUNESKO kafedrasında ayda iki dəfə - hər ayın ikinci şənbə günü bədii tərcümə məşğələləri keçirir. Məşğələlərdə Azərbaycan ədəbiyyatından seçmə nümünələr məşğələ iştirakçıları tərəfindən ingilis dilinə tərcümə edilir, məna təhrifləri müzakirə olunur və daha uğurlu tərcümə variantları tapılır. Müzakirədən keçmiş tərcümə əsərləri toplanır. Gələcəkdə bu tərcümələrin ADU-nun və “Sönməz Məşəl” Mədəni Əlaqələr İctimai Birliyinin dəstəyi ilə “Azərbaycan nəsr antologiyası” şəklində nəşr olunması planlaşdırılır.

Tərcümə edilən əsərlər"Buta"